با عرض پوزش فراوان، با توجه به افزایش ناگهانی و مدام قیمتها، ممکن است بعد از ثبت سفارش قیمت کارت درخواستی شما بیشتر از آنچه در وب سایت مشاهده میکنید، محاسبه شود. حتما قبل از دریافت هرگونه وجهی از شما، جمع کل فاکتور به اطلاع شما میرسد. رد کردن